Monitorovací síť TM-71

Mužský
(Česká republika)

Lokalita: Mužský
Země: Česká republika
Zeměpisné souřadnice: N 50°32'3,46''
E 15°2'41,79''
Google Earth:

Pokud při načtení mapy není nic vidět, zkuste mapu odzoomovat.
Stáhnout KML soubor pro Google Earth
Počet přístrojů: 1
Poloha: asi 30 m od hrany skalní stěny na paralelní poruše s vyvinutou pseudokrasovou rozsedlinovou jeskyní
Geologické poměry: křídové pískovce
Sesuv: deep-seated toppling and landslides in a sedimentary rocks