Monitorovací síť TM-71

Dobrá Voda
(Slovensko)

Lokalita: Dobrá Voda
Země: Slovensko
Zeměpisné souřadnice: N 48°36'3,7''
E 17°32'20,7''
Google Earth:

Pokud při načtení mapy není nic vidět, zkuste mapu odzoomovat.
Stáhnout KML soubor pro Google Earth
Počet přístrojů: 1
Poloha: Malé Karpaty
Geologické poměry: vrchnokriedové vápencové zlepence Brezovskej skupiny
Monitorovaná porucha 1
Směr sklonu: 136 ° / Sklon: 76 °
Datum instalace:
Spolupráce:
  • GÚ SAV (http://www.geol.sav.sk)
  • ŠGÚDŠ Košice (http://www.geology.sk)
  • Publikace:
  • Briestenský M., Stemberk J., Petro L. (2007): Displacements registered around March 13, 2006 Vrbové earthquake, M=3,2 (Western Carpathians), Geologica Carpathica, 58/5, 487-493. (download)
  • Briestenský M., Stemberk J. (2007): Recent displacements registered in selected caves of Dobrá Voda karstic area in Slovakia, Acta geodynamica et geomaterialia, 1, 31-38. (download)
  • Briestenský, M. (2009): Microdisplacements analyses in the natural underground spaces (Western Slovakia area). Proceedings 17th Conference on Engineering geology and Forum Young Engineering Geologists, Zittau, 07. to 10. May 2009, 385-387.
  • Briestenský, M., Košťák, B., Stemberk, J., Petro, L., Vozár, J., Fojtíková, L., 2010: Active tectonic fault microdisplacement analyses: a comparison of results from surface and underground monitoring in western Slovakia. Acta Geodynamica et Geomaterialia v. 7, NO. 4 (160), 389-397. (download)