Monitorovací síť TM-71

Obirské jeskyně
(Rakousko)

Lokalita: Obirské jeskyně
Země: Rakousko
Zeměpisné souřadnice: N 46°30'35,26''
E 14°32'54,6''
Google Earth:

Pokud při načtení mapy není nic vidět, zkuste mapu odzoomovat.
Stáhnout KML soubor pro Google Earth
Počet přístrojů: 2 měřidla

Obir 1 - sinestrální strike-slip s aktivním offsetem 38 cm, porušené podlahové sintry s pozdější poklesovou fází s 3 cm offsetem

Obir 2 - soubor zlomů v jedné púrostoře tvořící duplex 88/89g sinestrální přesmyk, 180/76g sinestrální s přesmykovou komplonentou
Online monitoring   Zobraz údaje za posledních 30 dní
Poloha: Měřidla jsou umístěna ve zpřístupněných jeskyních v triasovách Wettesteinských vápencích objevených původně v olověných dolech. V jeskyních se nachází také seismická stanice ZAMG
Monitorovaná porucha 1 Obir 1
Směr sklonu: 146 ° / Sklon: 72 °
Datum instalace: 6/2014
Monitorovaná porucha 2 Obir 2
Směr sklonu: 80 ° / Sklon: 80 °
Datum instalace: 6/2014
Další informace: Lokality jsou součástí:
Speleotect monitoring network of Natural History Museum, Vienna and University of Vienna Financed by the Project of the Austrian Science Fund (FWF) No. P25884-N29