Monitorovací síť TM-71

Travná - Dědičná štola
(Česká republika)

Lokalita: Travná - Dědičná štola
Země: Česká republika
Zeměpisné souřadnice: N 50°22'14,9''
E 16°55'23,89''
Google Earth:

Pokud při načtení mapy není nic vidět, zkuste mapu odzoomovat.
Stáhnout KML soubor pro Google Earth
Počet přístrojů: 3 (T1 - 27,8 m; T2 - 21,5 m; T3 - 13 m)
metry označují vzdálenost od vchodu do štoly

- přístroj 1
- přístroj 2
  Zobraz údaje za posledních 30 dní
Poloha: Dědičná štola na Travné se nachází v Rychlebských horách (-> Travenská hornatina -> Hřibovská hornatina) poblíže silnice II/457 mezi Javorníkem ve Slezsku a Ladekem Zdroj u obce Travná. Žlutá turistická značka prochází přímo kolem ústí štoly cca 50m pod rozcestím Pod Celnicí.
Geologické poměry: Geologicky patří horniny Dědičné štoly k Českému masívu, konkrétně k orlicko-sněžnickému krystaliniku. Štola byla vyražena jako průzkumná při těžbě Pb-Ag rud, která probíhala v této oblasti v období okolo roku 1568 a znovu pak v průběhu 19. století. Těžební oblast se tehdy označovala jako státní kutiště u Krautenwalde (dnešní Travná). Celá oblast kutiska je zanesena na obrázku níže, Dědičná štola je označena jako lokalita "a".


Zdroj: Slavík, F. (1921): Zpráva o státním kutacím terénu v obci Krautenwalde,s.okres Javorník Ve Slezsku. No. 7973-Úsp./2?, Praha, 4s.

Štola je založena v dvojslídných rulách s výskytem žilného křemene. Foliace seče štolu kose ve směru cca 85/30. Poruchy osazené přístroji jsou vyplněny na jíl podrcenou výplní (viz obr. 1-3 níže).
Monitorovaná porucha 1 Travná 1 (T1)
Směr sklonu: 82 ° / Sklon: 70 °
Datum instalace: 4/2014
Monitorovaná porucha 2 Travná 2 (T2)
Směr sklonu: 330 ° / Sklon: 68 °
Datum instalace: 4/2014
Monitorovaná porucha 3 Travná 3 (T3)
Směr sklonu: 156 ° / Sklon: 41 °
Datum instalace: 4/2014
Spolupráce: Lesy ČR, s.p.
Obrázek/Fotografie:
(kliknutím zvětšit)
  měřidlo T1 na poruše 82/70
Obrázek/Fotografie:
(kliknutím zvětšit)
  měřidlo T2 na poruše 330/68
Obrázek/Fotografie:
(kliknutím zvětšit)
  měřidlo T3 na poruše 156/41
Další informace: přístroj na poruše T3 automatizován 15.4.2015
přístroj na poruše T1 automatizován 1.5.2015
přístroj na poruše T2 automatizován 3.9.2015