Monitorovací síť TM-71

Drienovská jaskyňa
(Slovensko)

Lokalita: Drienovská jaskyňa
Země: Slovensko
Zeměpisné souřadnice: N 48°37'27,38''
E 20°57'8,9''
Google Earth:

Pokud při načtení mapy není nic vidět, zkuste mapu odzoomovat.
Stáhnout KML soubor pro Google Earth
Počet přístrojů: 1
Poloha: Jasovská planina, k. ú. Drienovec
Geologické poměry: Silický príkrov
Spolupráce:
  • ŠGÚDŠ Košice (http://www.geology.sk)
  • Správa slovenských jaskýň (http://www.ssj.sk)
  • Obrázek/Fotografie:
    (kliknutím zvětšit)
      Mapa jeskyně s vyznačenou polohou přístroje TM-71