Měřidlo TM-71
Nahoře vlevo: schematický řez měřidlem.
Nahoře vpravo: detail jednoho páru překrývajících se skel s jemnými spirálami.
Dole vlevo: foto přístroje TM-71 vcelku.
Dole vpravo: přístroj osazený na zlomové struktuře.