Monitoring tektonických mikropohybů pomocí přístroje TM-71

Úvod

Síť TecNet slouží k velmi přesnému měření pomalých tektonických mikropohybů pomocí přístroje TM-71. Tyto přístroje jsou instalovány na více než 140 tektonických zlomech v České republice, na Slovensku, ve Slovinsku a jinde v Evropě, ale také na některých lokalitách v Asii, Jižní Americe, Severní Americe, nově také v Africe. Většina měření je lokalizována do jeskyní, kde je stabilní klima, což minimalizuje teplotní dilatační změny masivu, a přístroje jsou zde rovněž chráněné před působením nežádoucích vlivů.

Přístroj

Zařízení TM-71 měří s vysokou přesností - setin mm - veškeré vzájemné pohyby dvou skalních bloků ve 3D (třech směrech), a to včetně vzájemných rotací. Tento přístroj je velmi robustní, nevyžaduje žádné energetické zdroje a může mnoho let pracovat i ve velmi vlhkém prostředí nebo dokonce pod vodou. Jedná se o specializované měřidlo, zkonstruované Ing. Košťákem v 70. letech 20. století právě pro tyto účely. Přístroj pracuje na principu moiré efektu, kdy dvě jemné spirály, vyryté do skleněných destiček, vytváří při vzájemném posunutí obrazce, které lze matematicky přepočítat na velikost a směr pohybu. Odečet se provádí zachycením obrazce buď pomocí digitálního fotoaparátu, nebo přímo na fotopapír, kdy je obrazec prosvícen fotobleskem.

Lokality

Sledovaných lokalit je v celé ČR přibližně 65, dalších přibližně 75 přístrojů je umístěno v zahraničí (Polsko, Slovensko, Německo, Itálie, Řecko, Bulharsko, Slovinsko, Špicberky ale i Peru a Kyrgyzstán). Tato rozsáhlá síť je budována a udržována zejména pro sledování dlouhodobých trendů probíhajících pomalých tektonických pohybů (tzv. creep). Tektonický creep, tedy pomalé uvolňování napětí na zlomech v zemské kůře, je jedním z projevů tektoniky, stejně jako zemětřesení, kdy dochází k rychlému, skokovému uvolnění napětí. Mezi jedny z nejdéle probíhajících měření bez přerušení patří například lokalita Steny v Malé Fatře, sledovaná od roku 1973.

Odečítání

Odečet přístrojů se obvykle provádí jednou měsíčně, což umožňuje zachytit hlavní trendy tektonických mikropohybů. Mimořádné odečty jsou prováděny bezprostředně po významných globálních seismických událostech (s magnitudem přes M = 8, např. Sumatra 2004, Chile 2010, nebo Japonsko 2011) nebo po lokálních zemětřeseních v okolí sledovaných zlomů (M = 3-5). Velkou výhodou tohoto měření je, že nepotřebuje žádné zdroje energie, drátové či bezdrátové sítě nebo připojení. Pouze v některých lokalitách, kde je vhodná vyšší frekvence měření, jsou v současné době již nainstalovány automatizované odečty, odečítaná pomocí miniaturních kamer s přímým připojením na internet. Zde odečty probíhají až s 15 minutovou frekvencí.
(viz například zde: jeskyně 13C, Grimsel 3, Grimsel 5, ad.)

Kontakty pro další informace

Kontakty naleznete na této stránce.